Usługi

Zakres działania Gminnego Centrum Informacji:
 1. Prowadzenie strony internetowej www.gci.bogatynia.pl,
 2. Pomoc osobom poszukującym pracy w zakresie:
  • poszukiwania ofert pracy, kursów, szkoleń;
  • udostępniania stanowisk komputerowych, sieci internetowej i telefonicznej oraz nadzór nad właściwym ich wykorzystaniem;
  • udostępnienia aktualnych publikacji prasowych dotyczących rynku pracy.
 3. Świadczenia usług ksero, fax.
 4. Pozyskiwanie ofert pracy na rynku lokalny, krajowym i zagranicznym.
 5. Organizowanie spotkań pracodawców z osobami poszukującymi pracy.
 6. Prowadzenie konsultacji z pracodawcami w sprawie ofert pracy.
 7. Kojarzenie pracodawców z osobami poszukującymi pracy.
 8. Prowadzenie baz danych:
  • ofert pracy;
  • pracodawców;
  • osób poszukujących pracy;
  • stron internetowych dotyczących: ofert pracy, punktów informacyjnych oraz możliwościach wykorzystania funduszów unijnych.
 9. Udostępnienie do celów edukacyjnych stanowisk komputerowych, sieci internetowej oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem.