Regulamin GCI

§1

Pomieszczenie Gminnego Centrum Informacji znajduje się w budynku Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Budynek znajduje się w centrum miasta, jest przystosowany poprzez specjalny system podjazdów do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

§2

Pomieszczenie spełnia normy przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i jest usytuowane bezpośrednio przy wejściu do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

§3

Gminne Centrum Informacji prowadzi działalność od poniedziałku do piątku.

W poniedziałek od 7:30 do 17:00,  wtorek-czwartek od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:00 do 14:00

§4

Stanowiska komputerowe będą udostępniane tylko w godzinach pracy w obecności osób zajmujących się instruktażem (wolontariuszy) lub osób zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji pod ich nadzorem.

§5

Zabrania się samodzielnego instalowania jakiegokolwiek oprogramowania zewnętrznego w trybie nieodpłatnym, częściowo płatnym, pełnopłatnym. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach.

§6

W przypadku konieczności zainstalowania oprogramowania ogólnodostępnego typu freeware, należy to uzgodnić z pracownikami Gminnego Centrum Informacji i upewnić się do praw autorskich tego typu oprogramowania.

§7

Tworzenie własnych baz danych informacyjnych, różnego typu szablonów, wzorów listów, jest dopuszczalne za wyraźną zgodą osób nadzorujących prace Gminnego Centrum Informacji. Przechowywanie tego typu informacji na dysku twardym uważa się za dopuszczalne pod warunkiem ich odpowiedniego skatalogowania.

§8

Przy korzystaniu z dostępnych internetowych źródeł informacji dopuszcza się przeglądanie stron powszechnie uznawanych za nieszkodliwe społecznie. Przeglądanie stron o charakterze pornograficznym, erotycznym, rasistowskim jest surowo zabronione.

§9

W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy Gminnego Centrum Informacji mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych.

§10

W trakcie korzystania ze sprzętu informatycznego Gminnego Centrum Informacji należy zachować spokój i ciszę.

§11

Korzystanie z ośrodka Gminnego Centrum Informacji jest nieograniczone za wyjątkiem okresów, w których przeprowadzane będą szkolenia. Informacja o rezerwacji ośrodka na cele szkoleniowe będzie zamieszczona z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§12

Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba.

§13

Osoba korzystajaca ze sprzetu komputerowego w sposób niewłaściwy, niezgodny z regulaminem zostanie obciążona kosztami wynikajacymi ze złamania postanowień regulaminu.