Cel GCI

Gminne Centrum Informacji utworzone zostało w celu usunięcia ograniczeń w dostępie do nowoczesnych technologii przekazu informacji i ułatwienia bezrobotnym oraz absolwentom poruszanie się po rynku pracy.